22 липня 2017 р.

Эпителиома сальных желез, цито гисто

Собака Ричард, кокер спаниель, рыжий, 11 лет. Поступил в  клинику с медленно растущим (несколько месяцев) новообразованием на задней правой лапе, которое в последнее время еще больше увеличилось в размерах, и стало кровить. При осмотре опухоль твердая, регионарный лимфоузел уплотнен, из новообразования идет неприятный запах. 
Было проведено цитологическое исследование новообразования, при проколе иглой чувствуется  легкий хруст:


Результат цитологии сложен для интерпретации: клетки с выраженными междуклеточными контактами, похоже что эпителиального происхождения, но имеют высокое ядерно:цитоплазматическое соотношение, глыбчастый хроматин с одним-несколько ядрышками. Клетки отделяются преимущественно многоклеточными пластами, есть инфекция и воспаление поверхностных слоев опухоли (первое и третье фото - пункция, второе фото - отпечаток с поверхности). Сложно говорить что это, максимум можно предположить опухоль волосяного фоликула. Была рекомендована радикальная хирургическая манипуляция - ампутация конечности и гистологическое исследование опухоли и регионарного лимфоузла.

Результат гистологического исследования - эпителиома сальных желез. Можно отметить преобладание базалоидных резервных клеток которые проявляют выраженную митотическую активность, клетки организованы у лобулы, тяжи и колонки. Себоциты просматриваются только как отдельные клетки в опухолевой массе или в виде небольших агрегатов.
Метастазов в регионарном лимфоузле выявлено не было.

Гистологическая картина доброкачественного реактивного лимфоузла. Сразу под капсулой паракортикальная зона с лимфоидными фолликулами которые имеют герминальные центры - происходит интенсивный иммунный ответ, очевидно, на вторичную инфекцию опухоли.
Считается что эпителиома сальных желез имеет низкую степень злокачественности. Это означает, что поведение этой опухоли слишком агрессивное, чтобы классифицировали ее как доброкачественную опухоль, но вряд ли будет иметь место ухудшение или распространение. Прогноз после хирургического удаления хороший из-за низкого уровня злокачественности. Однако рецидивы более вероятны, чем в случае сальных аденом или нодулярной гиперплазии сальных желез.
Ричард хорошо себя чувствует после операции. Собаки прекрасно адаптируются к ходьбе (а в случае Ричарда и бегу) на трех лапах. Уже на второй день после операции собака убегал от нас и владельцев. На фото - момент снятия швов.
"Свалю ка я отсюда бегом, ато еще че-нить отрежут"..


9 липня 2017 р.

Гістіоцитома шкіри. Гістологічна будова

Американський бульдог, 7 міс. Новоутворення шкіри 1-1,5 см в діаметрі. Попередній діагноз - гістіоцитома. Матеріал для гістологічного дослідження відібрано у ветеринарній клініці "ЗООВЕТ" Новосілки, Київ. Результат гістологічного дослідження підтвердив діагноз - гістіоцитома шкіри.
Густий клітинний інфільтрат присутній в поверхневих шарах дерми, епідерміс гіперпластичний.
Пласти пухлинних гістіоцитів є типовими для цієї пухлини. 
Гістіоцитоми беруть початок від епідермальних клітин Лангерганса, які є видом антиген-презентуючих дендритних клітин. Вони найчастіше зустрічаються у молодих собак, однак також трапляються і у старшого віку собак, тому гістіоцитому слід включати до списку диференційних діагнозів для новоутворень шкіри незалежно від віку собаки.
Ще однією характерною рисою цієї пухлини є наявність лімфоцитарних інфільтратів, які зазвичай починаються у основі гістіоцитоми (глибше в дермі). 
Саме ці лімфоцитарні інфільтрати (Т-лімфоцити) відповідають за так звану "спонтанну регресію" гістіоцитоми.
Перехід від лімфоцитарного інфільтрату (внизу фото) до гістіоцитоми (вгорі фото).
Опосередкована лімфоцитами регресія цих пухлин є звичною, і тому лімфоцити зазвичай зустрічаються як в аспіраті, так і в біопсії гістіоцитом. Це також є причиною, через яку лікування імунодепресивними препаратами протипоказане, оскільки може погіршити або затримати так звану "спонтанну регресію". У випадках регресії гістіоцитоми рано чи пізно наступить момент коли кількість лімфоцитів перевищить кількість неопластичних гістіоцитів що залишились, це робить діагноз дещо складнішим.  У деяких собак можуть розвиватися рецидивні або множинні гістіоцитоми, і вони, як правило, пов'язані з відсутністю імунної відповіді, що виявляється гістологічно через відсутність лімфоцитарного інфільтрату.
Виразки є загальним ускладненням шкірних гістіоцитом і це часто вимагає хірургічного видалення. На даному фото густоклітинна інфільтрація нейтрофілами із втратою епідермального шару.

3 липня 2017 р.

Запальний поліп зовнішнього слухового проходу

В клініку поступила кішка Кассандра, 3,5 років з новоутворенням слухового проходу. проведено видалення зовнішнього слухового проходу по Хінцу.
Значно виступаюче над рівнем шкіри поліпоподібне новоутворення у молодої кішки. Вигляд "до" та "після" операції.
Гістологія: Поліпоподібне новоутворення на тонкій ніжці, в основі якого знаходиться сполучнотканинна строма представлена фібробластами без атипії, колагеном та судинами, і яке зовні вкрите гіперпластичним плоским епітелієм. 
Дифузно в паренхімі новоутворення присутня різного ступеня вираженості інфільтрація плазмоцитами та нейтрофілами, в меншій мірі лімфоцитами та макрофагами.

Запальні поліпи зовнішнього слухового проходу - доброякісні новоутворення, які мають зовнішній вигляд гладких, рожевих, м'ясистих поліпів і є запальним розростанням сполучної тканини зовнішнього каналу вуха у молодих кішок. Вони виникають із слизової оболонки bulla tympanica, або слухового каналу. Ці поліпи можуть бути вродженими, або вони можуть бути результатом хронічного бактеріального отиту, та зазвичай зустрічаються у кішок із захворюваннями верхніх дихальних шляхів. Вони рідко реєструються у собак. Ці поліпи не є пухлинними, також не було встановлено, чи віруси є їх причиною. Лікування - хірургічне видалення.
Стан тварини через декілька тижнів після операції в нормі, операційна рана добре загоїлась.


8 травня 2017 р.

Фібросаркома на холці у кота

Кіт, самець, 6 років. Новоутворення на холці, що значно виступає над рівнем шкіри, 3-4 см в діаметрі. На дотик пружинисте, знаходится в шкірі та підшкірній клітковині, рухливе, до прилеглих м'язів не приростає. Видалене з краями 1,5 см шкіри, в глибину до найближчої фасції м'язів.
Проведено гістологічне дослідження новоутворення.
Новоутворення представлене веретеноподібними клітинами, які утворюють пучки спрямовані в різних проекціях. Пухлинні клітини мають неоднакові межі, невелику кількість еозинофільної цитоплазми, великі овальні або округлі ядра з добре конденсованим хроматином, та добре видимим одним, або декількома ядерцями. Анізоцитоз та анізокаріоз мінімально виражені. 1 мітоз на 10 полів зору (400х).

75% досліджуваної ділянки наближається до міксоїдної будови строми пухлини із вираженими множинними тонкостінними судинами. 

Інші 25% представлені більш щільним розташуванням клітин з ознаками фібробластної та міофібробластної диференціації.  
В цій ділянці чітко виражені дві популяції клітин: з ознаками фібробластної диференціації (овальне, або округле ядро) та міофібробластної (довге/витягнуте, сигароподібне ядро).
На периферії новоутворення присутня емболія пухлинними клітинами кровоносних судин.
Дане новоутворення може бути класифіковане як високодиференційована фібробластна/міофібробластна саркома.
У спеціальній літературі є дані про вакциноасоційовані (поствакцинальні) саркоми, вони локально агресивні, мають високий рівень місцевого рецидиву, та іноді метастазують, особливо в легені. Новоутворення виникають після вакцинації від лейкозу, сказу та інших вакцин, що містять адьювант. Описані поствакцинальні саркоми - фібросаркома, остеосаркома, хондросаркома, злоякісна фіброзна гістіоцитома, міксосаркома, рабдоміосаркома. В нашій країні не застосовують рутинно вакцинацію від лейкозу котів. Цей випадок цікавий тим, що зі слів власників вони не робили ін'єкцій в холку окрім вакцинації ще в 3 місячному віці та ін'єкцій в холку ношпи 3 роки тому. З нашого досвіду ми зустрічали в основному міофібросаркоми холки, не відомо чи вони були поствакцинальними, та субепідермальні кальцинуючі вузлики, як результат, ймовірно, дистрофічної кальцинації у вогнищі некрозу.

13 квітня 2017 р.

Псевдолімфома шкіри, гістологія

Триває сезон кліщів. Сьогодні ми поговоримо про новоутворення шкіри індуковане укусом комах. Ми впевнені, що багатьом з вас доводилось бачити такі новоутворення помірно рожевого кольору на шкірі у собак. Виникнення їх як правило співпадає із прогулянками по лісу в сезон активності кліщів та інших комах і називаються вони - псевдолімфоми шкіри.
Зовнішній вигляд псевдолімфоми шкіри 
Виступаючі над рівнем шкіри вузлики власники помітили через 4 дні після того гуляли в лісі.
Псевдолімфома шкіри у собаки
 Часто псевдолімфома виникає на кінцівках - там куди "легше дістатись" і вкусити комахам)

Гістологічна будова псевдолімфоми
Новоутворення характеризується гетерогенною групою лімфоїдного інфільтрату представленого лімфоцитами та епітеліоїдними макрофагами розділеними колагеновими волокнами дерми. 
Лімфоїдна гіперплазія шкіри, що гістологічно нагадує лімфому шкіри. Часто з гістологічної лабораторії в цих випадках може прийти діагноз - лімфома шкіри. Тут звичайно потрібно "вмикати" логіку і самим диференціювати лімфому шкіри від псевдолімфоми (за кількістю уражель, клінічним перебігом і анамнезом).
 На периферії новоутворення де закінчилась густоклітинна інфільтрація продовжується периваскулярна лімфоїдна реакція.
Лімфоцити через судини продовжують прибувати в місце антигенної стимуляції, яку викликає токсин комах, що адсорбувався в тканинах.
Таким чином згідно класифікації поверхневих запальних дерматозів псевдолімфома фактично є поверхневим шкірним дерматозом із периваскулярною запальною інфільтрацією лімфоцитами причиною якого у собак часто є укус комах.
Епідерміс в стані мультифокального внутрішньоклітинного набряку.
При цитологічному дослідженні пунктату в мазках на фоні еритроцитів будуть візуалізуватись значна кількість лімфоцитів.

Псевдолімфома, псевдолімфоцитома, реактивний лімфоїд, лімфоцитома кутіс – доброякісне новоутворення, згідно літературних даних часто спричинене укусом комахи.