8 грудня 2015 р.

Аденокарцинома щитоподібної залози

Ця тварина поступила до нас із Київської області. Хазяїн не приділяв значної уваги тварині, а допомагати їй взялася волонтер. На шиї присутня значних розмірів тверда на дотик, не рухлива маса, яку не помічали раніше через густу шерсть. Загальний стан - тварина в'яла, відмовляється від їжі, t = 40,5 С.
На УЗД значних розмірів новоутворення на шиї, добре відмежоване від навколишніх тканин. Знаходиться відразу під шкірою і закінчується на глибині 10-15 см гіперехогенною каймою (капсула/псевдокапсула). Паренхіма новоутворення неоднорідна, гіперехогенна з гіпоехогенними вузликами.
Алабай, 7 років, кобель не кастрований
Цитологія: новоутворення щільне по консистенції, при цитологічному дослідженні при проходженні голки відчувається незначний хруст, добре васкуляризоване, з місця проколу йде кров. В аспіраті також велика кількість крові. На мазку виготовленому з аспірату (фарбування по Райту - ЛейкоДиф 200) на фоні значної кількості еритроцитів і меншої кількості нейтрофілів виявлені пласти клітин з тьмяною цитоплазмою і погано помітним межами. Ядро однорідне, кругле, або овальне, чітке, анізокаріоз помірний. Діагноз - аденокарцинома щитоподібної залози.
Новоутворення на шиї значних розмірів потрібно завжди диференціювати, частіше це може бути абсцес, саркома м'яких тканин, мукоцеле, збільшені лімфовузли, або аденокарцинома щитоподібної залози. За допомогою зібраного анамнезу, УЗД, та пункції з цитологічним дослідженням можна поставити діагноз.
При лікуванні аденокарциноми щитоподібної залози, враховується розмір маси, ступінь інвазивного проростання, присутність метастазів. У випадку рухливих, неінвазивних пухлин проводиться хірургічне видалення. При неоперабельних нерухливих пухлинах терапією вибору є місцеве опромінення, яке поки що недоступне для тварин в Україні. Пухлина щитоподібної залози добре реагує на променеву терапію, яка є паліативною.
Іноді за допомогою опромінення можна досягти зменшення пухлини до операбельного стану. Хіміотерапія назначається додатково до променевої терапії, та у випадку метастазів. Є дані про ефективність доксорубіцину, та карбоплатину, однак немає даних, що до використання цих препаратів у якості паліативної монохіміотерапії. 
В нашому випадку була запропонована паліативна хіміотерапія доксорубіцином. Власниця-волонтер погодилась на проведення хіміотерапії через декілька тижнів. Весь цей час у собаки трималась висока температура, яку вдавалось збивати анальгіном. Після ін'єкцій трійки (2-3 рази на добу) у тварини з'являвся апетит та активність, зовні собака виглядала здоровою. Однак за декілька днів до запланованого першого курсу хіміотерапії у собаки різко погіршився стан, вона вже не піднімалась на ноги, а температура тіла знизилась до 36,5 С. Аналізи крові були невтішними. Кількість еритроцитів значно знизилась - менше 2. Тварину приспали.  

Поряд з аденокарциномою, у собак зустрічається також аденома щитоподібної залози, та її запалення/гіпотиреоз. Аденома непомітна через незначні розміри, має доброякісний характер, та не має клінічного прояву. Запалення щитоподібної залози як правило аутоімунного походження, і проявляється гіпотиреозом із характерними для нього клінічними проявами (проблеми зі шкірою, змінений ритм серця, низьке лібідо та ін.). Таким чином, якщо на шиї маса значних розмірів, і це не абсцес, чи запалений лімфовузол - навряд чи, це доброякісне новоутворення. Потрібно якомога швидше звертатись в клініку.

26 листопада 2015 р.

Аденокарцинома носовой полости у собаки

Ланцелот, стаффордширский терьер, 10 лет. Владельцы несколько месяцев назад заметили образование в ротовой полости, которое на протяжении последних 3-х недель резко увеличилось. В другой клинике проходили антибиотикотерапию, которая не дала результатов. При осмотре новообразование большое и плотное на ощупь и имеет внешние морфологические признаки эпулисоподобного разрастания. По рентгену масса не содержит кальцинатов.
Было принято решение о хирургическом удалении новобразования по правилам удаления эпулиса: удаление новообразования, удаление зубов вовлеченных в эпулис с удалением части костной ткани зубных каналов верхней челюсти с разбуриванием краев кости для удаления периодонтальной связки.
Во время хирургического вмешательства выяснилось что часть новообразования со стороны слизистой оболочки ротовой полости действительно плотная по консистенции (что характерно для эпулиса) но внутренняя часть новообразования содержит ткань которая очень мягкая, драглистая по консистенции, буквально рассыпается в руках. Более того, эта ткань разрушила кость верхней челюсти и дала инвазивное прорастание в носовую полость. Часть разрушенной кости верхней челюсти была удалена с соблюдением краев 1-2 см, удалено новообразование носовой полости, с обильным орошением раневого дефекта с вымыванием  частей ткани и предполагаемых остатков раковых клеток. Для промывания носовой полости установлен дренаж. Дефект верхней челюсти закрыт слизистой верхней губы.
Вид операционный раны на завершающем этапе операции. Раневой дефект закрывается слизистой верхней губы.
Гистологическим исследованием установлено, что плотная ткань со стороны слизистой оболочки является эпулисом, а вот "мягкая" ткань которая разрушила кость оказалась аденокарциномой.
Эпителиальные клетки аденокарциномы формируют трубчатые и микро папиллярные структуры неправильной формы, ассоциированные с участками инвазивного прорастания. Опухолевые клетки овальные, округлые, полигональные с большим ядерно-цитоплазматическим отношением, содержат умеренное количество цитоплазмы, овальные или округлые ядро ​​с центрально расположенным выраженным базофильным ядрышком. В этих клетках присутствует умеренный и выраженный анизокариоз и анизоцитоз. Макроцитоз. 1-2 митозы на большое поле зрения (400х).
Между эпителиальными клетками аденокарциномы присутствуют остатки костной ткани, которая содержит трабекулы кости (фиолетовое) с участками кальцинации и расположенными остеобластами вокруг них. Атипия и митотический цикл не наблюдается. Анизоцитоз и анизокариоз слабо выражены.
Со стороны слизистой оболочки ротовой полости присутствует реакция соединительнотканной стромы, с образованием потоков равномерно расположенных веретенообразных клеток в обильном коллагеновом матриксе (эпулисоподобное разрастание), эти клетки содержат овальное ядро ​​и нечеткий хроматин, митоз спорадический.
Эпителий слизистой оболочки в состоянии гиперплазии, спонгиоз, внутриклеточный отек.

Аденокарцинома - редкое явление в ротовой полости в отличие от эпулисов, которые встречаються в подавляющем большинстве случаев (об эпулисе и его видах более детально мы обсудим в следующих темах). А вот в носовой полости аденокарциномы встречаются часто и составляют 70-90% всех случаев. На основании гистологического исследования можно утверждать что в данном случае, это не новообразование ротовой полости с прорастанием в носовую, а наоборот аденокарцинома носовой полости которая вызвав лизис кости, разрушила ее и проросла в ротовую полость. Над карциномой в соединительной ткани со стороны слизистой оболочки пошла эпулисоподобная реакция, которая в данном случае является вторичной, очевидно как ответ на раздражение (характерно для эпулисов).
Владельцам было предложено дополнительное обследование на метастазы (рентген легких, цитологическая пункция регионарных лимфоузлов) с последующей адьювантной химиотерапией доскорубицин+карбоплатин+пироксикам 8 циклов. Вледельцы отказались от химиотерапии так как животное чувствовало себя хорошо после операции, а раневой дефект хорошо зажил.

17 листопада 2015 р.

Лимфома

Это Дебора, и у нее лимфома. Месяц назад хозяева собаки обратились к нам по поводу образовавшейся шишки на шее диаметром в 6 см, которую не сразу заметили. По внешним морфологическим признакам шишка на ощупь жесткая, пружинистая, находиться под кожей в мышцах, неподвижная. На УЗИ - однородная масса ограниченная и более гипоэхогенная чем окружающие ткани (мышцы). 
Дебора, Кана-корсо, 6 лет, не кастрированная
Проведена пункция с цитологическим исследованием, диагноз - лимфома. Мазки густоклеточные за круглыми клетками лимфоидного ряда. Присутствуют крупные клетки с большим круглым или овальным ядром с рыхлой структурой хроматина и одним или двумя плохо выраженными ядрышками. По морфологическим признакам - средние лимфоциты (2-2,5 размера эритроцитов). Часто регистрируются двухядерные клетки и клетки в состоянии аномального митоза. 
Что не так в этой клетке? - Ядро. В ней определенно происходит митоз. В ядре клетки уже растворилась оболочка ядра, хроматин конденсировался до состояния хромосом, которые выстраиваются на экваторе клетки (глыбчастое состояние). Метафаза митоза. Окраска по Райту (ЛейкоДиф 200), х 1000.
А в этой клетке, что в центре, фрагменты хромосом уже разошлись по разным полюсам. Телофаза митоза. Окраска по Райту (ЛейкоДиф 200), х 1000.

Данный вид опухоли можно классифицировать как экстранодальная форма лимфомы. Эталонное лечение - местная лучевая терапия с химиотерапией. Первая пока недоступна в нашей стране. Собака на момент осмотра чувствовала себя хорошо, на УЗИ внутренних органов спленомегалия, но паренхима селезенки не изменена. Кроме того, выявилась случайная находка - беременность, в утробе развивался один щенок. Дебора длительное время не могла забеременеть, и хозяева очень ждали щенка. Теперь же было принято решение - отложить химиотерапию до рождения щенка. Дебора пожертвовала собой для своего детёныша. К счастью за месяц состояние не ухудшилось, щенок родился, здоров. За исключением синдрома одного щенка, Дебора чувствует себя хорошо. Был проведен первый курс химиотерапии доксорубицином в дозе 30 мг/м2. В дельнейшем запланирован мониторинг с оценкой ответа на химию и паллиативное лечение которое будет в себя включать повторные курсы химиопрепаратов +- преднизолон.


3 листопада 2015 р.

Адекнокарцинома молочной железы у кошки

К нам в клинику поступила кошка Амура (сиамская, 8 лет, стерилизованная) с новобразованиями молочных желез которые резко увеличились в последнее время (7 см), паховый лимфоузел визуально увеличен и уплотнен (2 см). Цитологическим методом был подтвержден диагноз: аденокарцинома молочной железы с метастазами в регионарном лимфатическом узле. На рентгене косвенные признаки метастазов в легкие. 
 
Сиамская кошка Амура 8 лет, стерилизованная
Молочная железа – в мазке на фоне эритроцитов, и единичных мезенхимальных клеток присутствуют пласты эпителиальных клеток (стрелочки) (окраска по Райту - Лейкодиф 200). 
Молочная железа –  густоклеточный пласт, эпителиальные клетки которого имеют овоидную или полигональную форму, демонстрируют высокое ядерно-цитоплазматическое соотношение, имеют базофильную цитоплазму, овальное ядро с выраженным хроматином, большим выраженным ядрышком, анизокариоз умеренный (окраска по Райту - Лейкодиф 200).
Аспират с лимфатического узла –  густоклеточный пласт эпителиальных клеток (Е) на фоне лимфоцитов (Л).
Рентген - непрямые признаки метастазов: контуры сердца размыты (опухолевый плеврит); диффузно в паренхиме легких присутствуют облакообразные очаги затемнения.

На основании обследования у кошки четвертая стадия рака. Было принято решение о назначении 3-5 курсов химиотерапии доксорубицином в дозе 1 мг/кг внутривенно капельно 1 раз в месяц. Амура уже прошла первый курс химиотерапии. Осложнений и побочных эфектов которые вызывают химиопрепараты у нее не наблюдались, более того со слов хозяев сразу после курса кошка дома плотно поела, и сейчас чувствует себя хорошо, активна. 
В случае регионарных и отдаленных метастазов терапия является палеативной и сводиться к улучшению и продлеванию качества жизни. Важно понимать, что химиотерапия не приведет к полному выздоровлению, но мы окажем Амуре максимум помощи в ее борьбе с раком, чтобы она прожила жизнь как можно дольше и в хорошем состоянии. При четвертой стадии рака молочных желез кошки живут в среднем 1-2 месяца (иногда до 4 месяцев). С помощью терапии можно существенно продлить жизнь, до 1 года и более. Для человека 1 год может показаться малым сроком, но кошки живут меньше людей и для них год жизни значит намного больше. Тем более животные переносят химиотерапию намного лучше чем люди, это известный факт в ветеринарной онкологии. Наше мнение - всегда есть смысл бороться.31 жовтня 2015 р.

Плазмоцитома

Цього разу ми поговоримо про плазмоцитоми слизових оболонок у котів. Для всіх ветеринарів є відомим, що однією із основних причин язв, виразок в роті та гінгівіту/стоматиту у котів є каліцивірусна інфекція. Ондак всі ви (зараз я звертаюсь до ветеринарів) мабуть зустрічали випадки коли в роті у котів помічали утворення схожі на розростання слизової оболонки. Вони множинні, м'які на дотик, ятряться, розташовуються часто в основі шелепи на яснах за останніми кутніми зубами, та в інших місцях слизової оболонки. Дані новоутворення є плазмоцитомами, і відрізняються за зовнішнім виглядом від звичайних виразок викликаних каліцивірусом. Плазмацитоми слизових оболонок ротової порожнини у собак та котів виникають в місцях хронічного подразнення, і не є раковим поцесом, тож часто носять доброякісний характер (окрім випадків ураження кісток та системної мієломи). Коли мова йде про котів, то часто причиною плазмацитом ротової порожнини є вірус імунодефіциту котів (FIV).
Плазмоцитоми слизових оболонок, плазмоцитарний гінгівіт (фото: Наталія Соколова)
Типовий випадок - "зачюханий" дворовий невакцинований кіт, який весь час бігав по вулиці невідомо де, бився з сусідніми котами, і прийшов додому виснаженим та худим. Хоча такі ураження можуть виникати і у вакцинованих домашніх котів, які ніколи не виходили на вулицю. Є дані, згідно яких у котів причиною плазмацитом ротової порожнини у 30% випадків був вірус імунодефіциту котів (FIV) [1] та у 6% випадків - вірус лейкемії котів (FeLV)[2]. За спостереженнями нашої клініки ми часто знаходим вірус імунодефіциту у котів з плазмоцитомами ротової порожнини. 

Просочення плазмоцитарними клітинами ділянок власної пластинки слизової оболонки під поверхневим епітелієм (Е).
Ділянка крововиливу в плазмоцитомі слизових оболонок.
При гістологічному дослідженні новоутворення містить високодиференційовані круглі клітини з екцентричним ядром (плазмацитоїдні), які різняться за формою границі цитоплазми. Ці клітини утворюють скупчення ("гнізда") розділені тонкою фіброваскулярною стромою, та дифузно просочують тканину новоутворення. Помірно виражений анізокаріоз. 1 мітоз на 2 великих поля зору мікроскопа, 400х. Присутні ділянки крововиливів. Епітелій слизової оболонки в стані слабовираженої гіперплазії.

Дане новоутворення правильно класифікувати: множинні екстрамедулярні плазмацитоми слизових оболонок ротової порожнини котів. Інснуюють і інші плазмоцитоми, які є частиною ракового процесу кісткового мозку - мієломи. Однак останні трапляються рідко у ветеринарній практиці.

В будь якому випадку, у котів знахідка виразок, стоматиту, гінгівіту і плазмацитом - завжди є приводом щодо дослідження вашого пацієнта на віруси котів: FIV, FeLV та каліцивірус. Оскільки каліцивірусну інфекцію можна лікувати імуностимуляторами із блогополучним прогнозом, то імунодефіцит та лейкоз котів мають поганий прогноз, і лукуються, навпаки, імуносупресивною терапією. Є декілька експериментальних схем лікування FIV та FeLV преднізолоном в імуносупресивних дозах та цитостатиками, оскільки ці віруси розмножуються на клітинах імунної системи - то основна ідея, це провокування імуносупресії. Котам в деякій мірі стає краще, плазмоцитоми та виразки в роті загоюються, сходить біль і вони починають їсти. Окрім того, преднізолон сам по собі діє як стимулятор апетиту. Однак така терапія дає вибіркови та частковий результат, тварини потребують підтримуючої симптоматичної терапії, антибіотиків, і назвжди залишаються носіями інфекцій. 

1) Knowles, J.O., Gaskell, R.M., Gaskell, C.J., Harvey, C.E. e Lutz,H. (1989). Prevalence of feline calicivirus, feline leukaemia virus and antibodies to FIV in cats with chronic stomatitis.Veterinary Record, 124, 336-338.
2) White, S.D., Rosychuk, R.A.W., Janik, T.A., Denerolle, P. Schultheiss, P. (1992). Plasma cell stomatitis-pharyngitis in cats: 40 cases (1973-1991). Journal of American Veterinary Medical Association, 200, 1377-1380


27 жовтня 2015 р.

Пухлини шкіри. Тріхоепітеліома.

Тріхоепітеліома - доброякісне новоутворення шкіри. Зовні може виглядати, як невеликий дещо виступаючий над шкірою горбик, твердий на дотик. Іноді тріхоепітеліома може досягати значних розмірів в декілька сантиметрів в діаметрі. Її можна сплутати з абсцесом. Однак навідміну від істинного абсцесу (який містить в'язку рідину), тріхоепітеліома буде заповнена кашоподібною масою з лусочками тканин.

 Американський стаффордширський тер'єр, сука, 8 років

 
Німецька вівчарка, 10 років, сука
Новоутворення розміщується у підшкірній клітковині, має чіткі межі, складається із острівців, гнізд та широких тяжів базалоїдних полігональних клітин. Острівці та гнізда клітин формують великого розміру кісти заповнені кератином, вони проявляють як помірну кератинізацію, яка характеризується нормальним переходом від базалоїдних клітин до плоских, так і різку кератинізацію, яка проявляться переходом від базалоїдних до ороговілих клітин без ядра. Мітоз спорадичний. Клітини пухлини мають нечіткі межі, невелику кількість еозинофільної цитоплазми, розпушений хроматин та невиразне ядерце. Присутні залишки волосин.
Базалоїдні клітини без атипії, які демонструють різку кератинізацію
Тріхоепітеліома - пухлина волосяного фолікула, яка зустрічається у собак віком старше 5 років, рідше у котів. Хірургічного видалення достатньо для лікування. Новоутворення необхідно диференціювати від плоскоклітинного раку та базальноклітинної карциноми.

19 жовтня 2015 р.

Опухоль сердца


Три месяца назад к нам в клинику вечером поступил большой йоркширский терьер, кобель, 6 лет, с симптомами низкого сердечного выброса/кардиогенного шока: ректальная температура 33.0 (на градуснике - кровь), бледные слизистые оболочки, собака лежала, слабо реагировала на окружающие раздражители (даже не реагировала на зажим на кожу во всех областях тела), но при этом была в сознании. С анамнеза тяжелое состояние у собаки развилось резко, днем собака чувствовала себя хорошо, бегала, ела. Недавно травили крыс на территории, поэтому хозяева заподозрили сначала отравление крысиным ядом. На УЗИ - свободная жидкость в брюшной полости (асцит).
Скопление свободной жидкости вокруг почки
Когда делали УЗИ печени за диафрагмой увидели жидкость в грудной полости. При УЗИ грудной полости и сердца - перикардиальный выпот. Тут все и связалось. На УЗИ сердца было обнаружено новообразование больших размеров.
Правая парастернальная поперечная проекция на уровне папиллярных мышц. Видно четко новообразование больших размеров, на видео - справа на экране, между стенкой сердца и перикардом в жидкости появляется опухоль.

На правой парастернальной поперечной верхушечной адаптированной проекции видно что опухоль приросла к стенке правого предсердия.
Она и послужила причиной резкого возникновения перикардиального выпота. Обратите внимание - из-за высокого давления в перикардиальной полости наполняемость камер сердца снижена, стенки правого предсердия и желудочка тоньше, и давление перикардиальной жидкости не дает возможности им наполняться. Возникает застой и гипертензия в каудальной полой вене что приводит к асциту. Попутно развился синдром шокового кишечника, что бывает при падении давления - поэтому кровь в кале. Под контролем УЗИ провели перикардиальную пункцию с откачиванием геморрагического экссудата. После процедуры температура у собаки сразу стала подыматься (поднялась до 36,9), собака пришла в себя, на УЗИ наполняемость камер сердца увеличилась. К сожалению, через час собака упала на бок, без сознания, пустила слюну (видимо фибрилляция). При скором УЗИ сердца - опять набралась жидкость в перикарде. Опять откачали жидкость + реанимация: атропин-адреналин - собака опять раздышалась, пришла в себя, но через полчаса от очередного приступа погибла. Мы сделали все что было в наших силах, уж очень много геморрагической жидкости было которая постоянно прибывала.
У собаки росла опухоль сердца которая не давала о себе знать, пока не произвела резко выпот в перикардиальную сумку. Это было не кровотечение так как перикардиальная жыдкость не сворачивалась, также кровоостанавливающие не дали никакого результата. Единственное решение - торакотомия, перикардиотомия, но состояние животного так и не удалось стабилизировать. Хозяева отказали в проведении вскрытия, мы так и не узнали, какой именно вид опухоли привел к такому состоянию у собаки.

Клиника ветеринарной онкологии в Киеве

Отделение ветеринарной онкологии ОнкоВет клиники ООО фирмa "Зоосвіт". 
Адрес: Україна, г. Киев (Вишневое, ул. Балукова 28) тел. клинки 066-589-36-26; 068-445-76-99; (044) 592-11-20; тел. онколога 095-200-10-78; oncovet-link.blogspot.com; www.vet-zoosvit.kiev.ua; oncovet.link@gmail.com
ОнкоВет проводит диагностику и лечение рака у домашних животных с использованием широкого спектра методов исследования для постановки наиболее точного диагноза, определения стадии рака и назначения комплексного лечения:
- Гистология
- Биопсия (тонкоигольная, под контролем УЗИ с проведением гистологического исследования)
- Цитология
- Пункция костного мозга
- Анализ цереброспинальной жидкости
- Пункция лимфатических узлов (диагностика лимфомы, метастазов)
- Инцизионная и punch-биопсия, гистология кожи
- Анализы крови
- Рентген
- УЗИ органов брюшной полости
- УЗИ сердца и грудной полости
- МРТ и др.
Наши специалисты проведут все необходимые исследования и разработают протоколы лечения для ваших животных. У нас Вы также можете перепроверить, или уточнить диагноз поставленый в другой клинике. Для этого необходимо иметь все выписки из истории болезни, результаты исследований, и, главное, иметь заключение с гистологического исследования опухоли и гистологические срезы.

13 жовтня 2015 р.

Саркома молочной железы у собаки

Хотя тема рака молочных желез у собак обсуждается часто и есть много информации по этому поводу, все же существует путаница, и данные касаются только карцином молочных желез, и абсолютно нет полной информации о саркомах этого органа. Сегодня мы поговорим о первичной остеосаркоме молочной железы. Какая остеосаркома в молочной железе??? Остеосаркома - это же опухоль/рак костей, а здесь молочная железа, как это? - спросите вы меня. Дело в том, что есть понятие - "внескелетная остеосаркома", когда образуется раковая костная ткань не связанная со скелетом. Существует целый ряд внескелетных остеосарком, которые могут возникать абсолютно в любой ткани: желудочно-кишечный тракт, подкожная клетчатка, селезенка, печень, кожа, почки, мочевой пузырь, мышцы, щитовидная железа, глаза, но чаще всего, это ткань молочной железы. Внескелетная остеосаркома молочной железы еще имеет название "первичной остеосаркомы" молочной железы - то есть, той остеосаркомы, которая возникает первично в молочной железе и не является метастазом, например остеосаркомы кости. Из опыта нашей клиники, остеосаркома - чаще всего встречается из сарком молочных желез (есть еще первичные хондросаркомы, фибросаркомы и гемангиосаркомы). Причина и механизм возникновения внескелетных остеосарком неясны, но считается что клетки предшественники костной ткани в мизерном количестве могут обнаруживаться во всех тканях организма, в том числе и в молочной железе, и когда происходит "сбой" в их ДНК - возникает опухоль. Ниже приведен случай первичной остеосаркомы молочной железы у немецкой овчарки Лесси, 9 лет, сука не стерилизованная. Со слов хозяев новообразование появилось несколько месяцев назад, но на протяжении последнего - быстро увеличилось.
Вот такое новообразование, достаточно внушительных размеров, было удалено вместе с молочным пакетом. При препарировании опухоли чувствуется хруст. Это хорошо ограниченная опухоль с участками кальцинации, кистозными и некротическими зонами.
Гистологическое исследование выявило участки плеоморфных, круглых, овальных, веретенообразных и полигональных клеток с прозрачной или эозинофильно окрашивающейся цитоплазмой, неправильным овоидным или вытянутым ядром с одним или более ядрышками. Окраска: гематоксилин-эозин.
Опухолевые клетки продуцируют вокруг себя межклеточное вещество - отеоид (розовое) в котором откладывается кальций (темносиний участок) - происходит минерализация с образованием кости. Важно отметить отсутствие эпителиального компонента в опухоли. О - остеоид, К - кальцинат. Окраска: гематоксилин-эозин.
В строме опухоли также встречаются участки охрящевания. Это важно для диагноза. Для остеосаркомы характерно наличие как участков оссификации так и охрящевания, в то время как для хондросаркомы - только охрящевания. К - кость, Х- хрящ. Окраска: гематоксилин - эозин.

Для постановки диагноза "внескелетная остеосаркома молочной железы" необходимо несколько критериев: 1 - наличие ракового остеоида/кости при гистологическом исследовании; 2 - подтверждение что это первичная остеосаркома, а не метастаз, исключив раковый процесс в скелете; 3 - отсутствие эпителиального компонента (карциносаркомы молочной железы тоже бывают). Длительность жизни при этом виде опухоли - от двух месяцев до 2 лет. Первичные остеосаркомы молочных желез у собак часто имеют тенденцию давать метастазы на ранних этапах своего развития. Поэтому после удаления опухоли всегда рекомендована адьювантная химиотерапия. В нашем случае хозяева отказались от проведения химиотерапии аргументируя тем что собака хорошо себя чувствовала после операции. Через 8 месяцев бессимптомного течения у собаки развился паранеопластический синдром и метастазы что привело к эвтаназии.


10 жовтня 2015 р.

Лімфома у собаки

Хочемо поділитися з вами клінічним випадком який стався майже рік тому. Алабай Бася, 4 роки. Лімфома. Під час збору анамнезу було з'ясовано, що собака 1,5 місяці тому почала втрачати вагу, з'явилася невиражена в'ялість, пізніше (місяць тому) різко значно збільшились підщелепові та заглоткові лімфовузли.
 Алабай Бася, 4 роки. Лімфома.
В іншій клініці протягом місяця собака проходила декілька курсів жорстких антиботиків, але стан погіршувався. Коли собака потрапила до нас, пізно ввечері, вона вже декілька днів не вставала на лапи. При огляді значна віддишка, слабкість, при аускультації серця прослуховується аритмія. У собаки значно збільшені лімфатичні вузли. На УЗД виражене збільшення селезінки (спленомегалія), печінки та лімфовузлів черевної порожнини. Вище описане підходить під паранеопластичний синдром при лімфомі. Була проведена діагностична пункція підщелепових лімфовузлів та лімфовузлів черевної порожнини під контролем УЗД. Цитологічне дослідження підтвердило невтішний діагноз - лімфому.
Цитологічне дослідження виявило лімфоїдні бластні клітини, які в мазку складають більше 90% популяції клітин. Це клітини великого розміру, мають велике ядро з добре вираженим хроматином та декількома (1-3) ядерцями. Цитоплазма, при фарбуванні за Райтом, представлена у вигляді кайми навколо ядра синього/темносинього кольору. Великі розміри клітин можна порівняти з нормальними розмірами нейтрофіла в ценрі поля зору (стрілочка). 

Собака знаходилась в тяжкому стані, необхідно було розпочинати хіміотерапію з вкрай неблагополучним прогнозом. Власники попросили часу для прийняття рішення до наступного дня, однак наступного ранку собака померла так і не розпочавши лікування. Нажаль, дуже багато часу було втрачено.
Даний випадок є прикладом мультицентричної лімфоми, яка проявляється генералізованою лімфаденопатією, гепатоспленомегалією, іноді з втягненням в процес червоного кісткового мозку. Візуально власники в першу чергу помічають збільшення підщелепових лімфатичних вузлів, втрату ваги, анорексію, летаргію. Лікування - тільки хіміотерапія. Ремісії вдається досягти у 70-80% випадків. Собаки, що знаходяться на лікуванні живуть від декількох місяців до декількох років.

6 жовтня 2015 р.

Жировик у собаки. Липома.

Новообразование появилось 2 года назад в виде небольшой шишки под кожей. На протяжении всего этого времени оно медленно равномерно увеличивалось в размерах. Сейчас это "пружинистый" мешочек, приросший с одной стороны к стенке грудной полости. Рентгенографическое исследование не показало глубокого прорастания. Цитологическим исследованием установлен диагноз - липома, которую в народе называют "жировик".
Цитологическое исследование материала тонкоигольной аспирации показало клетки круглой или многоугольной формы, содержащие в себе большую бесцветную цитоплазматическую вакуоль которая вытесняет на периферию маленькое круглое "конденсированное" ядро (окраска по Райту, х 200). Морфологически клетки напоминают нормальную адипозную ткань.
Адипоцити соединены между собой сосудисто-волокнистой стромой (окраска по Райту, х 200).
Некоторые клетки двухъядерные, что часто характерно для липомы (из группы из четырех - верхняя клетка).
Липомы - доброкачественные опухолевые новообразования жировой ткани, это как правило, мягкие, подвижные массы различных размеров в подкожном слое. Инфильтративные липомы тверже и могут быть прикреплены к мышечной стенке. Рекомендовано хирургическое удаление, которое является достаточным для лечения. В случае неполного иссечения возможен повторный рост на том же месте.

4 жовтня 2015 р.

Плоскоклеточный рак кожи

Эля (собака, 12 лет, сука, ризеншнауцер)


Со слов хозяина все началось с небольшой ранки на пальце месяц назад, потом разлезся коготь, и сейчас рана увеличилась и не заживает. Рентген показал лизис второй и третьей фаланги пальца – морфологические признаки злокачественного образования. Punch-биопсия с гистологическим исследованием подтвердила плоскоклеточный рак кожи. Обнаружен рост с изъязвлением на соседнем пальце с пальмарной стороны. Было произведено хирургическое удаление двух пальцев с сохранением краев минимум 2 см от опухоли, и удаление подколенного лимфоузла. Назначен пироксикам на месяц в дозе 0,3 мг/кг 1 раз в день. Отдаленных метастазов инструментальными методами УЗИ и рентгена не обнаружено.

Плоскоклеточный рак возникает на пальцах в области когтевого ложа, предрасположены гигантские породы собак с черной кожей. На ранних этапах его сложно отличить от обычного воспаления. Владельцы собак пород группы риска в таких случаях должны не медлить с осмотром ветеринарного дерматолога или онколога. Часто плоскоклеточный рак у собак также возникает на ушной раковине, коже носа и слизистых оболочках ротовой полости, но может возникать и в других участках тела. В зависимости от места возникновения агрессивность рака отличается. Плоскоклеточный рак когтевого ложа имеет низкую тенденцию давать отдаленные метастазы на ранних этапах развития, и часто носит локальный деструктивный характер. Возможен повторный рост в случае местных метастазов раковых клеток в бурсу сухожилия связок сгибателей и разгибателей пальцев. Химиотерапия малоэффективна и назначается как палеативная терапия только в случае отдаленных метастазов (ІІІ и IV стадия рака).
 Гистологическое исследование материала punch-биопсии с изъязвленного новообразования пальца. Образование кератиновых жемчужин – классика плоскоклеточного рака. Окраска: гематоксилин-эозин.
Формирование жемчужины, пока что, без ороговения (в центре поля зрения). Обратите внимание на ядра клеток, они разных размеров, содержат разное количество ядрышек (1-3). Присутствуют фигуры митоза (стрелочка). Жемчужины с кератинизацией (ЖК).

3 жовтня 2015 р.

ОнкоВет: Лікування онкологічних захворювань собак та котів тепер в Україні, м. Київ (Вишневе, вул. Балукова, 28).


Відділення ветеринарної онкології ОнкоВет клініки ТОВ фірми "Зоосвіт" надає розгорнуту консультацію, проводить діагностику та лікування всіх видів онкологічних захворювань у собак та котів. В нашій клініці працюють ветеринарні спеціалісти-онкологи, які власноруч проводять всі діагностичні дослідження (в тому числі біопсію, гістологію та постановку діагнозу по гістологічним зрізам). Ми використовуємо широкий спектр методів дослідження для постановки найбільш точного діагнозу, визначення стадії раку та призначення комплексного лікування. Наші ветеринарні лікарі мають досвід в лікуванні онкологічних пацієнтів, проведенні хіміотерапії та правильному хірургічному видаленні пухлин.

ОнкоВет - широкий спектр діагностичних та лікувальних методів онкологічних захворювань:

- Гістологія пухлин
- Біопсія тканин під контролем УЗД з проведенням гістологічного дослідження
- Пункція тканин під контролем УЗД з проведенням цитологічного дослідження
- Пункція кісткового мозку
- Атлантоаксіальна пункція та аналіз цереброспінальної рідини
- Пункція лімфатичних вузлів (діагностика лімфоми, метастазів)
- Інцизійна та punch-біопсія, гістологія шкіри
- Хірургічне видалення пухлин
- Хіміотерапія: внутрішньовенна, внутрішньопухлинна (безпосередньо в тканину пухлини), та в порожнини тіла
- Лікування злоякісних випотів: плеврального, перитонеального
- Паліативне лікування
- Імунотерапія
- Контроль паранеопластичного синдрому
- Контроль гіперкальцимії
- Контроль больового синдрому
- Тривале інфузійне введення препаратів хіміотерапії в порожнини тіла
- Консультація ветеринарного лікаря онколога.

ОнкоВет для моніторингу, виявлення матастазів, визначення стадії раку, та розробки протоколів лікування проводить також інші дослідження для тварин, в тому числі
- аналізи крові
- аналізи сечі
- Рентген
- УЗД органів черевної порожнини
- Кардіологічне обстеження, УЗД серця та грудної порожнини, ЕКГ
- МРТ та ін.
В ОнкоВет Ви також отримаєте розгнорнуту консультацію кардіолога, рентгенолога, хірурга, лікаря візуальної дагностики, дерматолога та гістолога.