23 жовтня 2017 р.

Выпадение шерсти у собаки после химиотерапии

Выпадение шерсти у собаки породы Хаски после четвертого сеанса адьювантной химиотерапии доксорубицином после удаления карциномы молочных желез.
Шерсть выпадает в виде очаговых залысин/алопеций. Предполагаемый демодекоз на фоне иммуносупрессивной реакции оказался отрицательным. 
Выстриженная шерсть под внутривенный катетер отрастает очень медленно. На правой лапе шерсть сбривали еще 6 недель назад. На левой - 3 недели. У собаки также проявлялись симптомы интоксикации, расстройства желудочно-кишечного тракта (рвота, жидкий стул). Протокол: доксорубицин 30 мг/м2 в/в раз в 21 день, пироксикам 0.33 мг/кг per os раз в 48 ч.

Данная реакция является нечастой, у собак редко выпадает шерсть при химиотерапии. Но замедление роста волосяных фолликулов отмечаем часто. Сбритая шерсть отрастает медленнее. В целом собаки намного легче переносят химиотерапию чем люди, они не лысеют, у них редко развивается угнетение костного мозга, формула крови изменяется в пределах допустимых норм. Также менее выражены симптомы интоксикации.

2 жовтня 2017 р.

Веретеноклітинна (плеоморфна) ліпома

ГІСТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛУ № 290
Пацієнт: кішка, метис, 1р 6 міс.
Власник: В... О. В.
Досліджуваний матеріал: Новоутворення молочної залози, добре обмежене, помірної щільності.
Направив: Лікар ветеринарної медицини клініки VetHouse - Каптенар В.О. (м.Вінниця, просп. Юності 44)
Методика дослідження: Фіксація в 10% формаліні. Заливка в Paraplast. Блоки нарізані на мікротомі з товщиною зрізів 5 мкм. Фарбування: гематоксилін-еозин. Зафарбовані зрізи заключені у синтетичний бальзам.
Патогістологічне заключення: Веретеноклітинна/плеоморфна ліпома

Коментар: Веретеноклітинна ліпома, яка містить три компоненти: тонкі, веретеноподібні клітини без атипії, розташовані у коротких, паралельних пучках, зрілі адипоцити та пучки колагену. Між адипоцитами місцями зустрічається інфільтрація лімфоцитами та плазмоцитами. Доброякісне новоутворення молочної залози.
Веретеноклітинна ліпома на великому збільшенні (400х), яка показує відсутність цитологічної атипії у веретеноподібних клітинах. 
На сьогодні враховуючи відомі клінічні, гістологічні, імуногістохімічні та цитогенетичні особливості, веретеоклітинна ліпома та плеоморфна ліпома розглядаються як єдине ціле. Цей випадок цікавий тим, що це новоутворення як правило виникає на передній частині тіла (плечі, шия). Це рідкісне новоутворення молочної залози. Перше посилання, що молочна залоза може бути можливим місцем доброякісної веретеноклітинної ліпоми зробив Toker C. et al. (1981). Поки що, ми не знайшли у спеціальній літературі даних про веретеноклітинну/плеоморфну ліпому молочної залози у кішок.
Toker C, Tang CK, Whitely JF, Berkheiser SW, Rachman R. Benign spindle cell breast tumor. Cancer. 1981 Oct 1;48(7):1615-22.