23 червня 2016 р.

Пухлина селезінки у собаки

До нас в клініку поступила собака Фред (ши тцу, 11 років, кобель) із жалобами на в'ялість, слабкість кінцівок, та поганий апетит протягом декількох днів. При огляді помірна больова реакція черевної порожнини, Т=38,5, лейкоцитоз в загальному аналізі крові, підвищений рівень загального білку та знижений гематокрит. Власники підозрювали травму тазу, однак неврологічний огляд та рентген тазу не виявили патології, у собаки була слабкість і тому вона не ставала на задні кінцівки.
На УЗД черевної порожнини ми виявили новоутворення селезінки. По відношенню до паренхіми селезінки - це гіпоехогенна відносно однорідна маса доволі значних розмірів.

Було призначено видалення новоутворення. Додаткові способи передопераційної діагностики – пункція з цитологією, або гільйотинна біопсія з гістологією, у випадках новоутворень селезінки мають високий ризик кровотечі. У протокол видалення селезінки входило передопераційне введення канакіону 1-2 мг/кг 2 рази в день, декілька днів перед операцією, в день операції та ще 30 днів після хірургічного втручання.
Обовязкова постановка черевних дренажів після операції. Може бути абдомінальна кровотеча, дренажі – очі хірурга. В протокол видалення селезінки в нашій клініці входить також післяопераційне переливання крові. Селезінка - це депо крові, в цьому органі є велика кількість ендотеліальних клітин в яких міститься основна кількість факторів згортання крові. Тож брак останніх після видалення селезінки може призвести до коагулопатії (це стосуються і різних патологічних явищ із ураженням селезінки - пухлини, інфекції, перекрут). Переливанням крові ми додаємо ці фактори згортання (простий метод в умовах приватної ветеринарної клініки, більш складний - це переливання плазми крові від донора). Інші позитивні явища – підвищення тиску, швидкий вихід з наркозу і т.д. За нашими спостереженнями бльзоко у 50% випадків розвиваються коагулопатичні кровотечі після видалення селезінки у собак. Після операції у Фреда теж була коагулопатична кровотеча. Це проявлялось тривалим виділенням з дренажів кровянистої рідини, кількість якої зменшилась після переливання крові.
 
Новоутворення селезінки мало округлу правильну форму.  
Паренхіма новоутворення мяка на дотик, набагато м'якша ніж паренхіма самої селезінки. Тканина новоутворення світла, а селезінки темна.
На гістологічному дослідженні було встановлено, що дане новоутворення є нодулярною гіперплазією/фіброгістіоцитарним вузликом - друге по частоті новоутворення селезінки після гемангіосаркоми.
Межа здорової тканини (червона і біла пульпа – зправа) і зміненої дифузно тканини – зліва. Новоутворення представлене зміненою паренхімою в якій присутня змішана популяція круглих та веретеноподібних клітин з ознаками гістіоцитоїдної та фібробластної диференціації, які в різних пропорціях змішані з лімфоцитами, плазматичними клітинами та кровотворними елементами.
 
Серед цієї паренхіми присутні ділянки характерні для лімфоїдної нодулярної гіперплазії (лімфоїдний компонент серед фіброгістіоцитарних клітин > 70% - grade 1 SFHN)...
..та ділянки з малігнацією (лімфоїдний компонент серед фіброгістіоцитарних клітин < 40% - grade 3 SFHN).
В зовсім старій літературі нодулярну гіперплазію називають ще спленомою селезінки. Зараз термін спленома не використовується, натомість використовуються терміни нодулярна гіперплазія - фіброгістіоцитарний вузлик. Є декілька класичних статтей 1998 та 2012 років. По Spangler та Kass (1998) фіброгістіоцитарний вузлик селезінки є перехідним станом між доброякісними і злоякісними новоутвореннями (лімфоїдна нодулярна гіперплазія – гістіоцитарна саркома/стромальна саркома).
Автори рекомендують диференціювати гіперплазію від саркоми підрахунком співвідношення лімоцитів до фіброгістіоцитарних клітин. Чим більше останніх тим ближче до саркоми. У нашому випадку 90% тканини на гістозрізах було представлено гіперплазією, серед якої зустрічались ділянки (10%) саркоми, з високою кількістю веретеноподібних клітин. Тобто фактично ракова тканина була присутня в новоутворенні селезінки собаки, а отже це новоутворення злоякісне і не можна виключати ймовірність метастазів.
Нещодавно в 2012 році вийшла цікава стаття Moore та співробітників. В ній автори відкидають концепцію фіброгістіоцитарного вузлика, і стверджують, що за допомогою гістологічної будови і імуногістохімії можливо доконано диференціювати фіброгістіоцитарний вузлик на підвиди гіперплазії та саркоми. Що цікаво, що ознаки фіброгістіоцитарного вузлика, за їх даними, може мати також первинна лімфома селезінки.
Таким чином, саме детальне гістологічне дослідження даного новоутворення селезінки можна дає змогу поставити точной діагноз від якого залежить прогноз для пацієнта. Зараз собака почуває себе добре, вище описаних симптомів - слабкість кінцівок, вялість, відмова від їжі - не спостерігається. У Фреда після операції, ще протягом двох тижнів тримався лейкоцитоз, який поступово знизився (із 44,0 до 15,2 х 10 9/л). Зараз в нього незначна анемія - 4,65 х 10 12/л. Черезе місяць заплановане комплексне обстеження на метастази, після чого буде прийняте рішення, що до хіміотерапії.

21 червня 2016 р.

Конгрес USAWA 2016

ОнкоВет побував на конгресі Української Асоціації лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин (USAWA) який відбувся у Львові 8–10.06.2016. Ветеринарні лікарі онкологи клініки "Зоосвіт" (Київ, м. Вишневе) були доповідачами по темі "Новоутвореня селезінки у собак" в секції "Онкологія". Учасниками конгресу були наукові робітники та практикуючі ветеринарні лікарі з України, Польщі, Грузії, Росії, Німеччини, Білорусії та Іспанії. Хочеться подякувати огранізаторам за запрошення та можливість виступити. Варто відмітити чудову організацію заходу, та дружню атмосферу. USAWA одна з тих організацій яка докладає максимум зусиль для для розвитку ветеринарної медицини в Україні!
 
Наша доповідь на USAWA, Костюк Артем Васильович
Відомий київський ветеринарний онколог та ендокринолог Ігнатенко Наталія Анатоліївна та хірург-онколог Штефан Вольф (Німеччина).
Лікар онколог ветеринарної клініки ЗооЛюкс, Денис Селезньов
По патологіям статевих органів собак (в тому числі і новоутворенням) доповідає Войтек Нижанський (Польща)
Учасники конгресу
Із президентом Української Асоціації лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин (USAWA) Владленом Ушаковим в день вишиванки на конгресі)

4 червня 2016 р.

Собака. Метастазы мастоцитомы в печень.

Мы уже описывали случай мастоцитомы у лабрадора 
http://oncovet-link.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
Тогда мы с владельцами договорились о химиотерапии: преднизолон 2 мг/кг в день per os 6 мес + винбластин 2 мг/м2 в/в 1 раз в неделю, 4 курса. Они должны были ехать в командировку, а через две недели приехать с винкристином, а пока их не было собака принимала преднизолон 2 мг/кг в день per os. Хозяева не привезли собаку на химиотерапию. Как выяснилось позже мастоцитома визуально исчезла уже через 7 дней приема преднизолона, и хозяева решили не приезжать, через месяц они сами отменили преднизолон. Через 3 месяца собаке стало резко плохо, и ее отвезли к нам в клинику. Был поставлен диагноз - в мазке нашли бабезий. По анализам крови - классическая картина осложнений  со стороны печени и почек, а также анемия - что бывает при бабезиозе. 
На протяжении трех дней лечения состояние животного ухудшалось, прогрессировала желтуха. Результаты анализов крови решили дополнить картиной УЗИ, и как оказалось не зря. В печени были обнаружены признаки метастазов - множественные гипоэхогенные узлы, сама паренхима печени неоднородная, гиперэхогенная. Собаку было рекомендовано усыпить.
Мастоцитома метастазирует в печень уже на поздних этапах своего развития, первичный очаг часто это кожа.


2 червня 2016 р.

Цитология. Карцинома молочной железы у кошки

Вид животного: Кошка
Материал: Новообразование молочной железы
Методика: Тонкоигольная аспирация с приготовлением мазка и отпечаток. Окраска по Райту (ЛейкоДиф).
На фото на фоне эритроцитов присутствует пласт эпителиальных клеток с выраженными признаками атипии. Клетки имеют овальную или полигональную форму с выраженными междуклеточными связями, демонстрируют высокое ядерноцитолазматическое соотношение, имеют незначительное количество базофильной цитоплазмы, овальное ядро с выраженным ядрышком. Двухъядерная клетка в которой одно ядро как бы обёртывает второе ("nuclear molding") - признак характерный для раковых тканей (черная стрелочка). Присутствует одна веретенообразная миоэпителиальная клетка (красная стрелка). 
Обратите внимание - хроматин в ядрах раковых клеток "шероховатый", конденсирован грубыми глыбками ("coarse chromatin"), ядрышко также становиться более выраженным.
Анизоцитоз и анизокариоз от умеренного до выраженного. Присутствуют клетки с гигантскими ядрами.
Последние могут достигать аномальных размеров - характерное и частое явление для карциномы молочной железы. По Allison and Maddux (2008) эти эпителиальные клетки могут содержать в себе базофильный секреторный материал, периферическую вакуолизацию.