22 лютого 2017 р.

Уротеліальна (перехідноклітинна) карцинома

Пацієнт: кішка, метис, 15 років
Досліджуваний матеріал: Новоутворення на внутрішній стінці сечового міхура.
Направив: Лікар ветеринарної медицини клініки «Vet-Centr» - Горячов В. (м. Вишгород)
На УЗД поліпоподібне новоутворення слизової оболонки сечового міхура, яке в подальшому було видалено та напревлене нам на гістологічне дослідження. Фото: Горячов Віталій 

Патогістологічне заключення: Низькодиференційована папілярна уротеліальна карцинома (перехідноклітинна карцинома)
Коментар: Новоутворення представлене розростанням уротеліальних клітин у вигляді папілярних структур з вираженою архітектурною атипією. Папілярні структури зливаються, анастомозують, утворюють чудернацькі сплетення.
Пухлинні клітини розташовані безсистемно із втратою полярності, містять оксифільну цитоплазму, веклике ядро із вираженим ядерцем та конденсованим крупними глибками хроматином. Виражений анізоцитоз та анізокаріоз. Реєструються часті мітотичні фігури на всіх рівнях уротелію. Присутні численні клітини в стані апоптозу.

Перехідноклітинна карцинома - злоякісне новоутворення слизової оболонки сечового міхура, характерні ознаки на УЗД - поліпоподібне новоутворення. Градація за ступенем проростання через стінку сечового міхура. Лікування: хірургія, хірургія + хіміотерапія, або хіміотерапія. Хіміотерапія: мітоксантрон + піроксикам. Є дані, що постійний прийом піроксикаму в дозі 0.3 мг/кг кожні 48 год гальмує розвиток перехідноклітинної карциноми. Препарати платини не мають переваги над мітоксантроном, і лише можуть ускладнити функціонування нирок. Поруч із системною хіміотерапією, варто також апробовувати інстиляціїї хіміопрепаратів в сечовий міхур (доксорубіцин, гемцитабін).

Немає коментарів:

Дописати коментар